PODELI

BEOGRAD – Diatomic, Mreža habova za digitalnu inovaciju pokrenula je program vrijedan 1.5 miliona eura za podršku inovativnim tehnološkim aplikacijama u zdravstvu, prehrambenoj industriji, poljoprivredi i industrijskoj proizvodnji, objavljeno je na zvaničnom sajtu.

Veliki procenat evropskih malih i srednjih preduzeća, kako se navodi, iz svih sektora ima ograničeno znanje o tome šta pametna elektronika i pametni sistemi mogu da urade.

Situaciju pogoršava činjenica da napredna mikroelektronika (AME) i integracija pametnih sistema (SSI) imaju veliki potencijal u sektoru zdravstva, prehrambenih proizvoda i proizvodnji, od kojih su svi nedovoljno digitalizovani i od primarne važnosti za evropsko društvo kao i cjelokupnu ekonomiju.

Ciljna grupa su, kao navode, mala i srednja preduzeća i tehnološko-istraživački centri, a poziv za učešće namijenjen je malim timovima (2-3 partnera) iz zemalja članica EU, kao i zemalja pridruženih Horizont 2020 programu, u šta spada i Crna Gora.

Diatomic u fokus stavlja rješenja sa visokim komercijalnim potencijalom, i to u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema, a naročito je usmjeren na razvoj novih proizvoda, procesa i usluga u tri ključna sektora: zdravstvo, prehrambena industrija i industrijska proizvodnja.

Osim tehničke podrške u vezi sa dizajniranjem, razvojem i testiranjem tržišnih proizvoda i usluga, kao i biznis mentorstva, DIATOMIC putem svoje mreže habova dodeljuje i finansijsku podršku do 200.000 eura.

Posebna podrška ogleda se u omogućavanju korišćenja platformi za razvoj i testiranje, koje su prilagođene konkretnim industrijskim sektorima.

– Naše testne ploče pružaju jednostavne mogućnosti za dizajn i testiranje proizvoda/procesa koji omogućuju pametna elektronika i pametni sistemi u oblasti zdravstva, poljoprivrednih proizvoda i proizvodnih sektora. Ove testne ploče su kontrolisane platforme za eksperimentisanje i otvorene su za programere koji rade na novim aplikacijama, kao i krajnjim korisnicima – da se upoznaju sa novim rešenjima i testiraju ih pod realnim uslovima – navode organizatori.

Predviđeno trajanje ovog programa je od 9 do 15 mjeseci. Poziv je otvoren do 15. juna 2018, a do kraja godine očekuje se još jedan pozivni ciklus. Potencijalnim aplikantima na raspolaganju je DIATOMIC platforma, koja im pruža mogućnost da ponude odnosno potraže adekvatnu tehničku infrastrukturu, kao i mentorsku podršku, kao i da se povežu sa komplementarnim partnerima radi formiranja timova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here